บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นไนปี 2547 เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รวม 13 ค่ายเพลง ครูเพลง / นักประพันธ์ คำร้อง-ทำนองเพลง และศิลปินกว่า 100 ท่าน ครอบคลุมทุกแนวเพลง มากกว่า 8,500 เพลง ในงานดนตรีกรรมและโสตทัศนวัสดุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เข้าสู่ปีที่ 9 ยังคงมุ่งมั่น จัดหาเพลงใหม่ยอดนิยมให้เพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานดนตรีกรรม (คำร้อง – ทำนอง) และ งานโสตทัศนวัสดุ, สิ่งบันทึกเสียงมิดี้ไฟล์ (Midi Files) ผลงานการสร้างสรรค์ของครูเพลง ค่ายเพลงพันธมิตรรวมถึงบางส่วนที่อยู่ในงาน โสตทัศนวัสดุ รูปแบบต่างๆของค่ายเพลงและองค์กรการจัดเก็บอื่นๆด้วย

บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นองค์กรกลางที่มี การจัดเก็บค่าลืขสิทธิ์อย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งตัวแทน จัดเก็บฯ ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค บริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องด้วยปณิธานและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นธรรม แก่ผู้ประพันธ์เพลง ศิลปิน และค่ายเพลง รักษาผลประโยชน์ของ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพลง และสร้างความพึงพอใจสดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกอีกทั้งยัง เป็นการแก้ไข ปัญหาการจัด เก็บฯ ที่ซ้ำซ้อน

บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยึดมั่นแนวทางกฎหมายลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าภายใน โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างต่อนื่อง จึงดำเนินการมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดสร้างความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่ายตลอดมา พร้อมคุณภาพการบริการแห่งจักรวาลบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงสตริง ลูกกรุง ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ผู้รังสรรค์ความสุข แก่ผู้คนทุกสถานบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ซีดี ดีวีดีคาราโอเกะ วีซีดีคาราโอเกะ มีดี้ไฟล์ คาราโอเกะ ด้วยสินค้าและผลงานคุณภาพที่ถูกใจถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การสร้างสรรค์ ผลงานจาก 15 ค่ายเพลง พันธมิตรทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใจ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 ภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนำกฎหมาย”

เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการใช้งานเพลงที่หลากหลาย จึงขอให้ท่านผู้ประกอบการสถานบันเทิง สถานประกอบการธุรกิจคาราโอเกะได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งส่วนทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน