ติดต่อ

บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 242/21 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-9353571-4
โทรสาร 02-9353570,75
สนง.อ่อนนุช 46 โทรศัพท์ 02-3212996-7

ติดต่อผ่านทางอีเมล์ choosiamcenter@gmail.com