เราเต็มใจที่จะดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานประกอบการ ถูกพวกที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง มาทำการเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน”
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นไนปี 2547 เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รวม 13 ค่ายเพลง ครูเพลง / นักประพันธ์ คำร้อง-ทำนองเพลง และศิลปินกว่า 100 ท่าน ครอบคลุมทุกแนวเพลง มากกว่า 8,500 เพลง ในงานดนตรีกรรมและโสตทัศนวัสดุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เข้าสู่ปีที่ 9 ยังคงมุ่งมั่น จัดหาเพลงใหม่ยอดนิยมให้เพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานดนตรีกรรม (คำร้อง – ทำนอง) และ งานโสตทัศนวัสดุ, สิ่งบันทึกเสียงมิดี้ไฟล์ (Midi Files) ผลงานการสร้างสรรค์ของครูเพลง ค่ายเพลงพันธมิตรรวมถึงบางส่วนที่อยู่ในงาน โสตทัศนวัสดุ รูปแบบต่างๆของค่ายเพลงและองค์กรการจัดเก็บอื่นๆด้วย

บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นองค์กรกลางที่มี การจัดเก็บค่าลืขสิทธิ์อย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งตัวแทน จัดเก็บฯ ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค บริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องด้วยปณิธานและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นธรรม แก่ผู้ประพันธ์เพลง ศิลปิน และค่ายเพลง รักษาผลประโยชน์ของ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพลง และสร้างความพึงพอใจสดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกอีกทั้งยัง เป็นการแก้ไข ปัญหาการจัด เก็บฯ ที่ซ้ำซ้อน

บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยึดมั่นแนวทางกฎหมายลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าภายใน โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างต่อนื่อง จึงดำเนินการมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดสร้างความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่ายตลอดมา พร้อมคุณภาพการบริการแห่งจักรวาลบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงสตริง ลูกกรุง ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ผู้รังสรรค์ความสุข แก่ผู้คนทุกสถานบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ซีดี ดีวีดีคาราโอเกะ วีซีดีคาราโอเกะ มีดี้ไฟล์ คาราโอเกะ ด้วยสินค้าและผลงานคุณภาพที่ถูกใจถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การสร้างสรรค์ ผลงานจาก 15 ค่ายเพลง พันธมิตรทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใจ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 ภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนำกฎหมาย”

เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการใช้งานเพลงที่หลากหลาย จึงขอให้ท่านผู้ประกอบการสถานบันเทิง สถานประกอบการธุรกิจคาราโอเกะได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งส่วนทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
 


กลุ่มธงแดง เร็คคอร์ด
 

บริษัท มิวสิคดี จำกัด

 

บริษัท ทูชาร์ปเอ็นเตร์เทนเมนท์ จำกัด

บริษัท ไทมิวสิค จำกัด

 
บริษัท ลีโอมาสเตอร์ จำกัด

 

บริษัท แพลนเน็ท มีเดีย จำกัด

บริษัท ออน ซอน เด เร็คคอร์ด จำกัด

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ็อกซิ่งซาวด์

บริษัท ยู ทู เรคคอร์ด จำกัด

บริษัท เฮีย จำกัด

บริษัท เอ็มพีทรี โมบายเน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท กรีนไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 
สถานที่ตั้ง บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (COPY RIGHT CENTER CO.,LTD)
เลขที่ 242/21 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-9353571-4 แฟ็กซ์: 02-9353570,75 สนง.อ่อนนุช 46 โทรศัพท์ 02-3212996-7 E-mail : info@cop.co.th